Voorbehoud

De tips op deze website zijn vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ze hebben hun nut in de praktijk bewezen. We zijn ervan overtuigd dat de tips leiden tot het beoogde resultaat als u de behandeling met zorg en onder veilige omstandigheden toepast.

Eigen risico

Het toepassen van de tips die op deze website staan, is evenwel op eigen risico. Schade ontstaan door het gebruik van azijn door opvolging van een tip op deze website kan niet verhaald worden op de Stichting Azijn, de initiatiefnemer van deze website. Houd azijn altijd buiten het bereik van kinderen.