Privacy

De Stichting Azijn stelt bezoekers aan deze website in de gelegenheid tips te geven over het gebruik van azijn. Stichting Azijn neemt de persoonlijke gegevens die u hierbij verstrekt op in een gegevensbestand.

Stichting Azijn behandelt deze gegevens vertrouwelijk en verstrekt ze niet aan derden, tenzij de Stichting hiertoe krachtens wet of vordering door het bevoegd gezag verplicht is.

Persoonlijke gegevens beveiligen wij in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.